نگاهی کلی بر سلول های بنیادین

انجام آزمایش covid-19 به روش مولکولی (PCR)

/
پس از طی مراحل استاندارد سازی و کنترل کیفی و تحت نظارت آ…

در خصوص مالاریا چه می دانید؟

/
شناسایی و تشخیص انگل های خونی از وظایف مهم آزمایشگاه ها به شمار می‏ آ…

کشف آنتی بادی علیه HIV

/
محققان موفق به کشف یک آنتی بادی شدند که ۹۸ درصد تمام گونه های آزم…
نگاهی کلی بر سلول های بنیادین