بازگشت به صفحه اصلی

درباره آزمایشگاه

بیشتر درباره آزمایشگاه دکتر اجتهادی بدانید...

آزمایشگاه دکتر اجتهادی واقع در بلوار احمدآباد خیابان راهنمایی راهنمایی 3 پلاک 9 می باشد. دارای بخش های معمول آزمایشگاه و بخش های تخصصی متعددی می باشد شامل: بخش پذیرش و جوابدهی، نمونه گیری، جداسازی نمونه، بیوشیمی خون و ادرار، انگل شناسی، هورمون، خون شناسی، انعقاد، ایمونولوژی، الکتروفورز، میکرب شناسی روتین و سل، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ،تشخیص مولکولی عوامل عفونی و کووید 19، HLA ، اداری، مالی، خدماتی و تضمین کیفیت و…می باشد.

پزشکان آزمایشگاه دکتر اجتهادی

دکتر محمدمهدی اجتهادی

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه دکتر اجتهادی مشهد

 

خط مشی کیفیت آزمایشگاه

مأموریت

آزمایشگاه دکتر اجتهادی با سالها فعالیت، خدمات آزمایشگاهی بالینی قابل اعتمادی را با رعایت اصول علمی و اخلاقی و احترام به حقوق مراجعان و پزشکان و سازمانهای طرف قرارداد در جهت کمک به تشخیص صحیح و دقیق بیماریها، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی ارائه می دهد.

چشم انداز

ما مصمم به دستیابی به جایگاه برتر در بین آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور بوده و با رعایت اصول سرعت، دقت، صحت و اطمینان در ارائه خدمات، توانمندی های فنی و عملکردی خود را تا سطح آزمایشگاههای معتبر بین المللی ارتقاء خواهیم دادو انتخاب اول بیماران، پزشکان و کارکنان در استان خواهیم بود.

ارزش ها

آزمایشگاه دکتر اجتهادی به رعایت و ترویج ارزشهای والای اخلاقی و حرفه ای متعهد است. ما برای دستیابی به تعالی در تمام فعالیت هایمان تلاش می کنیم. آزمایشگاه ما بر پایه ارزشهای زیر بنا شده است: احترام، اعتماد و اعتبار یعنی: احترام به حقوق ذینفعان، جلب اعتماد جامعه و کسب اعتبار ملی و بین المللی

آشنایی با محیط آزمایشگاه و تجهیزات